Çorlu / Tekirdağ
(282) 692 57 80 --- (536) 498 74 90 --- (541) 292 12 09
info@proyangin.com

Hakkımızda

Türkiye’de yapıların yangın güvenliğinin
yeterli olmamasının nedenleri arasında;
yapısal önlemlerin eksikliği, uygun malzemelerin kullanılmaması, algılama ve
uyarı sistemleri ile söndürme sistemlerinin
yeterli olmaması gibi binaya ilişkin önlemlerin yanında şehrin yol durumu, su
durumu ve itfaiyenin gücü de etkili olan
faktörler arasındadır. Yönetmeliklerin ve
standarların eksikliği, bakım ve işletim
esaslarına önem verilmemesi de yangın riskini artırmaktadır. Bunların yanında
insanların kaderci yaklaşımlarının yangın
sistemlerinin yeterli olmamasında önemli
rolü bulunmaktadır.