HİDRANT SİSTEMİ

  • Blog Header Image

Yapıların yangından korunmasında yangına dışarıdan müdahale edebilmek, yangının yayılmasını önlemek, için itfaiye ve araçlarının bağlantı yapabileceği mesafelerde su almak amacıyla ana yangın besleme hattından beslenen sistemdir.


Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğine göre;


Yangın esnasında itfaiye araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve bağlantı yapabileceği noktalara konulmalıdır. Normal şartlarda korunan binalara uzaklıkları ortalama 5 ile 15 m kadar uzağa yerleştirilir.


Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir.


Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.


Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.


Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir.


İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.


Hidrant boyları genel olarak; standart boy orta boy kısa Boy şeklinde üç ayrı ölçüde imalat yapılmasındaki amaç hidrant kullanım yerinin yöresel donma sıcaklıkları ile ilgilidir. Daha soğuk bölgelerde kullanılan hidrantlar, donma derinliğine bağlı olarak daha uzun, donma riski az olan ve buna bağlı gömme mesafesi az olan bölgelerde hidrant boyları daha kısa seçilmelidir.


Hidrant montajı yapılırken dikkat edilecek hususlar;


Hidrantlar, bakım ihtiyaçları ve boşaltma sistemi nedeniyle beton zemin içine yerleştirilmemeli, çakıl v.b. bir malzeme ile dolgu yapılmalıdır.
Bilhassa yeni tesisatlar da borular basınçlı su veya hava ile temizlenmelidir. Hidrantlarında belli ölçüde pislikten etkileneceği huşunu göz ardı edilmemelidir.
Hidrantların yılda iki kez kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.