KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

  • Blog Header Image

Köpüklü söndürme sistemi, köpük solüsyonunun, su ve hava ile basınç altında genleşmesiyle oluşan köpüğün yanan yüzeyin hava ile temasını keserek yangını söndürmektedir, köpüğün özel borular ve ekipmanlar ile taşındığı ve püskürtüldüğü bu sisteme söndürme sistemi denir.


Köpüklü söndürme sistemi yanıcı, sıvı kimyasal maddelerin veya yakıtların söndürülmesinde kullanılır. Sentetik bazlı, protein bazlı, film oluşturucu ve alkole dayanıklı gibi çeşitleri bulunur.


Tasarımına göre ıslak borulu, baskın sistem veya ön tepkili sistemler olarak kurulabilir. Köpüklü söndürme sistemi EN 13565-2 ya da NFPA11, NFPA 16 standartlarına göre yapılabilir. Ayrıca NFPA30, NFPA 409, ve NFPA 418 standartları da köpüklü söndürme sistemler için esasları içermektedir. Hangi köpük türünün seçileceği mahaldeki kimyasal maddelerin içeriği, tasarımı ve hidrolik hesabı, test ve bakım işlemleri konusunda uzman kişiler tarafından standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.


Dedektör (1) yangınla devreye girdiğinde, Yangın Algılama Kontrol Paneline (2) bir sinyal gönderilir. Panel uygun alarm sinyallerini gönderir ve aynı zamanda selenoid valfin açılmasını sağlar (3). Baskın vanası başlatma hücresi (4) kısıtlayıcı orifisten beslenen sudan (5) daha hızlı boşaltılırak baskın vananın açılması sağlanır. Baskın vana çalıştığında, sistemde oluşan basınç, basınçla çalışan tahliye valfini açar (PORV) (6), devamlı olarak suyu başlatma hücresinden tahliye eder, baskın vananın açık konumda kalmasını sağlar. Halar kaplamalı konsantre kontrol vanasına (7) bağlı aksamın boru tesisatı, köpük konsantre vanasının yaklaşık olarak aynı zamanda açılmasını sağlayarak, köpük konsantresi hattını sprinkler sitemine açar. Sistem suyu tarafından basınçlandırılan diyaframlı köpük tankının, tank ve diyafram arasındaki dış çeper (8), köpük konsantresini sıkarak oranlayıcıdan (9) sprinkler sitemine gönderir. Su, oranlayıcının ventüri alanından akarken, hesaplanmış oranda bir köpük solüsyonu oluşur. Ardından bu solüsyon sprinkler boru tesisatından akarak açık sprinklerden veya nozullardan boşalır (10).


Başlıca Kullanım Alanları


İlaç, gıda, lastik, baskı, akaryakıt üretim ve depolama tesisleri
Yanıcı – parlayıcı kimyasal madde üretim tesisleri ve depoları
Uçak ve helikopter hangarları
Akaryakıt dolum istasyonları
Deniz sektörü kargo tankları ve kimyasal madde tankları
Tersanelerde iskele ve marinalar
Rafineriler
Savunma sanayi açık-kapalı depolar ve dolum istasyonları
Orman yangınları
Uçak Hangarları
Depolar
Helikopter hangarları
Yakıt Yükleme Boşaltma İstasyonları
Boya imalathaneleri
Kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri
Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolama ve dolum tesisleri
Petrol rafinerileri
Tersane ve iskeleler
Yat Limanları

Köpük sistemi uygulamalarında aşağıda belirtilen ürünler kullanılmaktadır:


• Mobil Köpük Aplikatörleri
• Sabit Köpük Aplikatörleri
• Köpük Dolapları
• Mobil Köpük Oranlayıcılar
• Yatay ve Dikey Bladder (Diyaframlı) Tanklar
• Bladder (Diyaframlı)Tank Tipi Oranlayıcılar
• Hidrolik Konsantrasyon Vanalar
• Köpük Pompaları
• Pompa Tipi Oranlayıcılar
• Hat tipi (Inline) köpük Oranlayıcılar
• Köpük Hücreleri (Foam Chamber)
• Köpük Yapıcılar (Foam Maker)
• Köpük Jeneratörleri (Foam Generator)
• Köpük Nozulları
•Su ve Köpük Monitörleri
• Mobil Kullanım Amaçlı Monitörler
• Sabit tip monitörler
• Kendinden salınımlı Monitörler
• Hidrolik Kumandalı Monitörler
• Uzaktan Kumandalı Monitörler
• Sıkıştırılmış hava köpük (CAFS) üniteleri