PANO İÇİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

  • Blog Header Image

Elektrik panoları kontrol panoları içerisinde bulunan şalt malzemelerin frekans konvertörleri vb. ekipmanların sıkışık alanda yer kaplamaları sebebiyle ısınma vb kaynaklı yangın riski söz konusudur. Pano içi söndürme sistemleri, kısa devre, aşırı yük, aşırı ısınma veya bir bileşen hatası sonucu bir yangın çıkması durumunda bu panoları korur.


Avantajları

* Bu sistemler farklı elektrik ve elektronik sistemlerin yangın anında birbirini etkilemesine izin vermez, sadece yangının algılandığı tehlike alanında çalışır.
* Diğer söndürme sistemlerine göre daha az maliyetli ve daha fazla çevre dostudur.
* İnsanların bulunduğu mahallerde kullanılabilir.
* Az bileşen nedeniyle çok daha yüksek sistem güvenilirliği, kablolama ve güç kaynakları va basit çalışma prensipleri sunar.
* Bakımı ve sistem çalışmasının öğrenimi kolaydır.
* Hızlı, verimli ve kendinden kontrollü olarak, tehlikenin kaynağına hızlı müdahale imkanı sunar.

Uygulama Alanları

* Bilgi işlem odaları
* CNC makinaları
* Server odaları
* Toz toplama kanalları
* Elektrik odaları
* EDM makinaları
* Çeker ocak ve laboratuar ekipmanları
* Tehlikeli madde depoları
* Üretim ve proses ekipmanları
* Telekominikasyon ekipmanları
* Rüzgar türbinleri