POMPA VE POMPA ODASI KURULUM İŞLEMLERİ

  • Blog Header Image

Firmamız tarafından kurulumu yapılan, devreye alınan yangın pompaları NFPA 20 veya TS EN 12845 standartlarına göre tedarik edilmektedir. Talep edilmesi durumunda uluslararası geçerliliği olan UL listeli ve FM onaylı olarak da pompalar tedarik edilebilmektedir.


Yangından korunum sisteminin en temel yapı taşı olan pompalar hatalı, eksik kurulması devreye alınması veya montaj edilmesi durumunda kurulan sistemin bir önemi kalmamaktadır. Sistemin bütünü yetersiz olmaktadır. Bu sebepten konusunda uzman kişiler tarafından hesapları ve devreye alma işlemleri yapılmalıdır. Yeterlilik belgeleri olan ekipler tarafından montaj edilmelidir.


Yangın pompaları temel olarak yağmurlama sistemi ( sprinkler), yangın dolapları, hidrant hattı, itfaiye su alma bağlantılarından oluşan söndürme sistemine basınçlı su sağlamak üzere iki ana pompa ve bir jokey pompadan oluşan yangın pompa grubudur. Ana pompalar yedekli çalışmalıdır, ve birisi güvenilir bir enerji kaynağından beslenmelidir. ( jeneratör vb. )


Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre;
• Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi ve yağmurlama sistemi gibi sulu söndürme sistemleri için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri, merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyor ise yapılarda, kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulması gerekir.
• Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140’ı kadar olması ve % 150 debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65’inden daha küçük olmaması gerekir. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak şartıyla, anma debi değerlerinin % 130’u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.
• Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Birden fazla pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır.
• Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır
şartları sağlanmalıdır.