YANGIN DOLABI SİSTEMİ

  • Blog Header Image

Sistemin temel amacı bina içinde yangınla mücadele için yeterli suyun / köpüğün sağlanmasıdır. Bunun için yangın dolabı ve itfaiye bağlantı ağzı montaj edilir. Yangın dolabı sistemi, pompa basma kolektöründen hesaplanan debi ve basınçta gelen suyun, hidrolik hesaplar sonucunda belirlenen tasarım ve boru çapı tespitlerine uygun olarak yangın dolabı bağlantı noktasına kadar getirilmesiyle oluşan sistemdir. Tesisatın amacı bina içinde yangınla mücadele için gerekli söndürme önleminin alınmasıdır.


Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki yönetmeliğine göre ;


Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.


Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir.


Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir ve aralarındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.


Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-1 e uygun olması şarttır. Hortumun, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun, çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 metreyi aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir.


Tecrübelerimiz, öngörülerimiz ve teknik açıdan tedarik edilen yangın dolapları özel donanımlıdır, dolaplarımızda mevcut TSE en 671-1 uygun bir yangın dolabına ek olarak, ara bağlantı ve göbek mekanizmaları pirinç malzemeden ( normalde plastik kullanıyorlar ) Pres baskılı, makaronlu, krom çelik kaplamalı spiral çelik yaylı vb. ek donanımlarla donatılmaktadır.Yangın Dolabı Çeşitleri


Yangın Dolabı ; Sıva üstü, sıva altı, cihaz bölmeli köpüklü tip, sac veya cam kapaklı modelleri mevcuttur. 1.Sıva üstü / altı camlı yangın dolabı ( dolap resmi 2 çeşit )
2. Sıva üstü / altı camlı yangın dolabı ( tüplü) ( dolap resmi 2 çeşit )
3.Sıva üstü / altı yangın dolabı ( dolap resmi 2 çeşit )
4. Sıva üstü / altı yangın dolabı ( tüplü) ( dolap resmi 2 çeşit )
5. dekoratif yangın dolapları
6.İtfaiye su alma ağzı resmi

Yangın Dolabı Montajı


Yangın Dolabı Boru çapları hidrolik hesaba göre belirlenmedir. Hidrolik hesaba göre belirlenmeyen sistemler en sık yapılan hatalar, güvenlikli olsun diye boru çapının büyük seçilmesidir. Bu durum fazla maliyet getirmekle birlikte kurulan sistemin hatalı olması ile sonuçlanır. Boru çapının büyük olması akışı ve basıncı düşürür ve sonuç olarak Standart ve yönetmeliğe uygun olmayan bir sistem ortaya çıkar. Boru çapının küçük olması durumda da basıncı fazla yükselmesi Yönetmelikte yazan 9 bar sınırını aşan durumlarda sistemde basınç düşürücü vanaların kullanılması zorunlu kılar. Kullanılmaması durumunda bir insanın yangın dolabı hortumunu kontrol edememesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla doğru bir çözüm olmamaktadır.


Bu yüzden yangın tesisatında optimum maliyette en doğru sistemi kurmak için mühendislik yaklaşımı ile hidrolik hesapları yapılmalı, ve konusunda uzman ekipler ve mühendisler tarafından montaj edilmeli devreye alınmalıdır.
Genellikle boru bağlantıları:
– Dişli bağlantı
– Kaynaklı bağlantı
– Flanşlı bağlantı
– Yivli bağlantı, türlerinden birisi seçilerek yapılabilir.


YANGIN DOLAPLARI DENETİM, TEST VE BAKIMI


Kabin, hortum, nozul, vana ve diğer tüm parçalar gözle kontrol edilmelidir ve denetlenmelidir.
Yıllık Denetim
• Kabin, hortum, nozul, vana ve diğer tüm parçalar gözle kontrol edilmelidir ve yılda bir kez denetlenmelidir.
5 yıllık Denetim ve Test
• 5 yılda bir kez akış testi yapılmalıdır. En elverişsiz durumdaki yangın dolabında gerekli debi ve basıncınsağlandığı test edilmelidir.
• 5 yılda bir kez hidrostatik test yapılmalıdır.

Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin TS EN 671-3 standardında belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafından yaptırılması mecburidir.